New Published Articles

IBPSO-Based MUSIC Algorithm for Broken Rotor Bars Fault Detection of Induction Motors
Pan-Pan Wang, Xiao-Xiao Chen, Yong Zhang, Yong-Jun Hu, Chang-Xin Miao
2018, 31: 80. doi: 10.1186/s10033-018-0279-5
[Abstract](122) [FullText HTML] (38) [PDF 1506KB](19)
Ultrasound Imaging of Pipeline Crack Based on Composite Transducer Array
Shou-Peng Song, Ying-Jie Ni
2018, 31: 81. doi: 10.1186/s10033-018-0280-z
[Abstract](82) [FullText HTML] (35) [PDF 4061KB](6)
Thermal Error Compensation of the Wear-Depth Real-Time Detecting of Self-Lubricating Spherical Plain Bearings
Zhan-Qi Hu, Wei Li, Yu-Lin Yang, Bing-Li Fan, Hai-Li Zhou
2018, 31: 87. doi: 10.1186/s10033-018-0288-4
[Abstract](79) [FullText HTML] (29) [PDF 2175KB](14)
Car Fuel Economy Simulation Forecast Method Based on CVT Efficiencies Measured from Bench Test
Yu-Long Lei, Yu-Zhe Jia, Yao Fu, Ke Liu, Ying Zhang, Zhen-Jie Liu
2018, 31: 83. doi: 10.1186/s10033-018-0283-9
[Abstract](78) [FullText HTML] (32) [PDF 3063KB](9)
Study of ss-DNA Adsorption and Nano-mechanical Properties on Mica Substrate with Surface Forces Apparatus
Gui-Bin Shen, Ya-Jing Kan, Min-Hua Chen, Yun-Fei Chen
2018, 31: 84. doi: 10.1186/s10033-018-0286-6
[Abstract](13) [FullText HTML] (12) [PDF 1534KB](2)
Novel Accelerating Life Test Method and Its Application by Combining Constant Stress and Progressive Stress
Wen-Hua Chen, Fan Yang, Ping Qian, Jun Pan, Qing-Chuan He
2018, 31: 82. doi: 10.1186/s10033-018-0281-y
[Abstract](23) [FullText HTML] (13) [PDF 1704KB](3)
Investigation of Induced Unbalance Magnitude on Dynamic Characteristics of High-speed Turbocharger with Floating Ring Bearings
Guang-Fu Bin, Yuan Huang, Shuai-Ping Guo, Xue-Jun Li, Gang Wang
2018, 31: 88. doi: 10.1186/s10033-018-0287-5
[Abstract](15) [FullText HTML] (11) [PDF 2256KB](2)
A Local Region Molecular Dynamics Simulation Method for Nanoscale Sliding Contacts
Rui-Ting Tong, Geng Liu, Tian-Xiang Liu
2018, 31: 91. doi: 10.1186/s10033-018-0292-8
[Abstract](18) [FullText HTML] (13) [PDF 2047KB](1)
Combined Cellular Automaton Model for Dynamic Recrystallization Evolution of 42CrMo Cast Steel
Yi-Na Guo, Yong-Tang Li, Wen-Yan Tian, Hui-Ping Qi, Hong-Hong Yan
2018, 31: 85. doi: 10.1186/s10033-018-0284-8
[Abstract](12) [FullText HTML] (12) [PDF 2657KB](0)
Controlling Roll Temperature by Fluid-Solid Coupled Heat Transfer
Jing-Feng Zou, Li-Feng Ma, Guo-Hua Zhang, Zhi-Quan Huang, Jin-Bao Lin, Peng-Tao Liu
2018, 31: 93. doi: 10.1186/s10033-018-0293-7
[Abstract](14) [FullText HTML] (13) [PDF 2587KB](2)
Numerical Analysis and Verification of the Gas Jet from Aircraft Engines Impacting a Jet Blast Deflector
Fu-Dong Gao, De-Xin Wang, Hai-Dong Wang, Ming-Ming Jia
2018, 31: 86. doi: 10.1186/s10033-018-0285-7
[Abstract](12) [FullText HTML] (10) [PDF 3296KB](1)
Active Damping of Milling Vibration Using Operational Amplifer Circuit
Bashir Bala Muhammad, Min Wan, Yang Liu, Heng Yuan
2018, 31: 90. doi: 10.1186/s10033-018-0291-9
[Abstract](16) [FullText HTML] (13) [PDF 1891KB](1)
High Resolution Clinometers for Measurement of Roll Error Motion of a Precision Linear Slide
Yuki Shimizu, Satoshi Kataoka, Wei Gao
2018, 31: 92. doi: 10.1186/s10033-018-0294-6
[Abstract](18) [FullText HTML] (15) [PDF 1644KB](0)
Design of Lattice Structures Using Local Relative Density Mapping Method
Guo-Hua Song, Shi-Kai Jing, Fang-Lei Zhao, Ye-Dong Wang, Hao Xing, Long-Fei Qie
2018, 31: 89. doi: 10.1186/s10033-018-0289-3
[Abstract](15) [FullText HTML] (13) [PDF 1853KB](2)
Fabrication of Superhydrophobic Micro Post Array on Aluminum Substrates Using Mask Electrochemical Machining
Jing Sun, Wei Cheng, Jin-Long Song, Yao Lu, Yan-Kui Sun, Liu Huang, Xin Liu, Zhu-Ji Jin, Claire J. Carmalt, Ivan P. Parkin
2018, 31: 72. doi: 10.1186/s10033-018-0270-1
[Abstract](388) [FullText HTML] (110) [PDF 1892KB](39)
Nanoscale Reciprocating Sliding Contacts of Textured Surfaces: Influence of Structure Parameters and Indentation Depth
Rui-Ting Tong, Geng Liu
2018, 31: 62. doi: 10.1186/s10033-018-0261-2
[Abstract](268) [FullText HTML] (85) [PDF 3277KB](21)
Overview of Rubik's Cube and Refections on Its Application in Mechanism
Da-Xing Zeng, Ming Li, Juan-Juan Wang, Yu-Lei Hou, Wen-Juan Lu, Zhen Huang
2018, 31: 77. doi: 10.1186/s10033-018-0269-7
[Abstract](209) [FullText HTML] (94) [PDF 1989KB](8)
New Measurement Method for Spline New Measurement Method for Spline Laser Displacement Sensor
Hong-Wei Li, Zhi-Qiang Liang, Jia-Jie Pei, Li Jiao, Li-Jing Xie, Xi-Bin Wang
2018, 31: 69. doi: 10.1186/s10033-018-0265-y
[Abstract](494) [FullText HTML] (308) [PDF 1441KB](18)
Structural Synthesis of Parallel Mechanisms with High Rotational Capability
Xiao-Dong Jin, Yue-Fa Fang, Sheng Guo, Hai-Bo Qu
2018, 31: 61. doi: 10.1186/s10033-018-0260-3
[Abstract](61) [FullText HTML] (28) [PDF 2131KB](15)
A Review of Point Feature Based Medical Image Registration
Shao-Ya Guan, Tian-Miao Wang, Cai Meng, Jun-Chen Wang
2018, 31: 76. doi: 10.1186/s10033-018-0275-9
[Abstract](53) [FullText HTML] (27) [PDF 1364KB](11)